Moderiranje i facilitiranje procesa strateškog planiranja te izrada Strateškog plana Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE za period 2018 – 2020 sa jasno definisanom vizijom, misijom, principima i vrijednostima rada, strateškim ciljevima, prioritetima i pratećim operativnim planom.