Istraživanje o znanju i stavovima mladih o reproduktivnom zdravlju, te potrebi za uvođenjem ove oblasti u formalno obrazovanje, provedeno je krajem 2017. godine pomoću posebno kreiranog upitnika u online formi, a distribuiranog putem Facebook mreže. Ciljna populacija istraživanja bili su mladi koji žive u BiH, dobne skupine između 15 i 25 godina. 

HIV/AIDS je bolest za koju 96,6% mladih zna da je spolno prenosiva, dok je taj postotak niži za druge spolno prenosive bolesti. Jedan od nalaza pokazuje i da je veći broj mladih odabrao konjuktivitis kao spolno prenosivu bolest (37,6%) nego trihomonas (21%), što ukazuje na mlade osobe koje nemaju adekvatno znanje o spolno prenosivim infekcijama. Kada je u pitanju zaštita od spolno prenosivih bolesti i sprečavanje trudnoće, muški kondom je najčešće navođeno sredstvo zaštite.

Gotov svi ispitanici smatraju da o reproduktivnom zdravlju treba učiti u formalnom obrazovanju. Dosadašnji izvori znanja o ovoj oblasti bili su internet (79,6%), prijatelji/vršnjaci (42,4%), knjige/brošure (41,6%) dok su nastavnici u školi na četvrtom mjestu (39,3%).

Ovo istraživanje pokazalo je da postoji značajan postotak mladih ljudi koji nemaju dovoljno znanja o reproduktivnom zdravlju, te da većina mladih smatra da je potrebno uvesti ovu oblast u formalni sistem obrazovanja.