Generalni cilj projekta je značajno doprinijeti zaštiti djevojčica i dječaka od online seksualnog nasilja i drugih oblika zloupotrebe djece u Sjeverozapadnom Balkanu.

Ovaj projekat značajno je doprinio jačanju saradnje unutar policijskog sektora i ključnih eksperata u ovoj oblasti u BiH. U Republici Srbiji, kreirana Mapa puta u kratkom vremenu dovela je do niza neočekivanih rezultata, te će biti korisna kod usvajanja novih zakona, prepoznavanja prilika i primjera dobre prakse kao i smjernica za buduće aktivnosti u oblasti zaštite djece na Internetu. 

Iako su projektnim aktivnostima ojačani kapaciteti policijskih službenika koji su prošli kroz trening za trenere u BiH, potreban je dodatan rad u ovoj oblasti. Potrebno je staviti fokus na policijske službenike koji već rade na pozicijama koje zahtijevaju znanje o visokotehnološkom kriminalu, uz poseban fokus na oblast digitalne forenzike. U Srbiji je ostvaren značajan napredak u pristupu visokotehnološkom kriminalu na Pravosudnoj akademiji, gdje je tema visokotehnološkog kriminala uvrštena u kurikulum za studente na Akademiji.

Implementirane aktivnosti na poboljšanje stanja u školama i zajednicama koje će promovirati online sigurnost završene su u BiH, ali su još uvijek bile u toku u Republici Srbiji. Rezultati u BiH pokazuju da je trening za trenere postigao željeni efekat, ali načini multipliciranja efekta ostaju izazov u daljim koracima. Uprkos činjenici da roditeljima i nastavnicima i dalje nedostaju znanja o opasnostima na internetu, rezultati KAP-a pokazuju da je određeni napredak ostvaren u povećanju svjesnosti i znanja učenika o online sigurnosti.

Kampanja podizanja svijesti o rizicima i opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija bila je veoma uspješna. U Republici Srbiji, SCiNWB je podržao Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u realizaciji nekoliko događa o online sigurnosti nazvanih „IT Karavan“ i sudjelovao u Balkan Tube Fest-u, što je također dalo značajan doprinos povećanju svjesnosti o rizicima i opasnostima kojima su djeca izložena pri korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija.