Rezultati terenskog istraživanja u 2017. godini pokazuju da se stvarni postotak kućanstava koja imaju barem jednog psa ljubimca u gradu Sarajevu nalazi između 5,1% i 8,2%. Postotak kućanstava koja imaju psa ljubimca u 2016. i 2017. ostaje stabilan u gradu Sarajevu. Stvarni postotak sterilisanih pasa u četiri općine u 2017. godini u Sarajevu nalazi se između 45,31% i 61,72%. Procijenjeni postotak kućanstava koja imaju psa ljubimca u pet općina u ostatku Kantona Sarajevo je 8,54%. Procijenjeni postotak sterilisanih pasa u ostalih pet općina u Kantonu Sarajevo je 53,9%. Procijenjeno je da je 67% vlasnika pasa u gradu Sarajevu upoznato sa Dogs Trust-om i više od polovine ih je saznalo preko TV-a. 68% onih koji su čuli za Dogs Trust upoznati su sa nekim od programa Dogs Trust-a, najviše sa Dogs Trust programom sterilizacije. Malo više od 20% onih koji su upoznati sa postojanjem ovih programa koristili su neki od Dogs Trust programa, i generalno su njima zadovoljni. 63% onih koji su upoznati sa postojanjem ovih programa planiraju koristiti neke od njih u budućnosti, uglavnom sterilizaciju.