Projekat „Korupcija u obrazovanju“, finansiran od strane Evropske Unije i kofinansiran od strane Ureda za suradnju sa Nevladinim udrugama u vladi Hrvatske, ima za cilj otkrivanje i mapiranje formi i obima neetičnog ponašanja i koruptivnih radnji u srednjim školama u Hrvatskoj. Projekat implemetira „ Forum za slobodu odgoja“ (www.fso.hr) i „Mreža centara za obrazovne politike“ (www.edupolicy.net) i traje od 5. aprila 2013. do 4. oktobra 2014. godine. Sastoji se od dvije faze, gdje gdje se u prvoj provode fokus grupne diskusije sa učenicima srednjih škola, roditeljima učenika srednjih škola, sa nastavnicima srednjih škola te sveučilišnim studentima kako bi se steklo bolje razumijevanje o formama korupcije i neetičnog ponašanja u srednjim školama u Splitsko-dalmatinskoj, Sisačko-moslovačkoj, Zagrebačkoj i Osječkobaranjskoj županiji. Pored ovoga, provest će se anketno istraživanje sa ravnateljima srednjih škola. U drugoj fazi će se prikupiti kvantitativni podaci na reprezentativnom uzorku roditelja učenika srednjih škola te nastavnika koji rade u srednjim školama u navedenim županijama. Instrumentarij koji će se koristiti u drugoj fazi bit će razvijen uzimajući u obzir nalaze ovog kvalitativnog istraživanja. Geografski fokus je na Splitsko-dalmatinskoj i Zagrebačkoj županiji kao tipičnim razvijenim županijama i Sisačko-molsavinskoj i Osiječko-baranjskoj županiji kao tipčnim manje razvijenim županijama. Ovaj dokument predstavlja rezultate kvantitativnog istraživanja.  Neki od rezultata pokazuju: učenici koji pohađaju vannastavne aktivnosti su najčešće oni učenici koji dobivaju drugačiji, bolji tretman; darivanje je najuobičajenije na kraju godine kada darovi nastavnicima nisu tako „nevini“ i darivanje je, čini se, uobičajenije u razvijenim županijama i u gimnazijama; najintenzivniji pritisci za ispravljanje ocijena dolaze od strane roditelja; nastavnici preporučuju privatne instrukcije za svoj predmet.