Projekat „Korupcija u obrazovanju“, finansiran od strane Evropske Unije i kofinansiran od strane Ureda za suradnju sa Nevladinim udrugama u vladi Hrvatske, ima za cilj otkrivanje i mapiranje formi i obima neetičnog ponašanja i koruptivnih radnji u srednjim školama u Hrvatskoj. Projekat implementira „Forum za slobodu odgoja“ (www.fso.hr) i „Mreža centara za obrazovne politike“ (www.edupolicy.net) i traje od 5. aprila 2013. do 4. oktobra 2014. godine. Sastoji se od dvije faze, gdje gdje se u prvoj provode fokus grupne diskusije sa učenicima srednjih škola, roditeljima učenika srednjih škola, sa nastavnicima srednjih škola te sveučilišnim studentima kako bi se steklo bolje razumijevanje o formama korupcije i neetičnog ponašanja u srednjim školama u Splitsko-dalmatinskoj, Sisačko-moslovačkoj, Zagrebačkoj i Osječkobaranjskoj županiji. Pored ovoga, provest će se anketno istraživanje sa ravnateljima srednjih škola. U drugoj fazi će se prikupiti kvantitativni podaci na reprezentativnom uzorku roditelja učenika srednjih škola te nastavnika koji rade u srednjim školama u navedenim županijama. Instrumentarij koji će se koristiti u drugoj fazi bit će razvijen uzimajući u obzir nalaze ovog kvalitativnog istraživanja. Geografski fokus je na Splitsko-dalmatinskoj i Zagrebačkoj županiji kao tipičnim razvijenim županijama i Sisačko-moslavinskoj i Osiječko-baranjskoj županiji kao tipičnim manje razvijenim županijama. Ovaj dokument predstavlja rezultate kvalitativnog istraživanja. Istraživanje je pokazalo da određeni oblici koruptivnog ponašanja u srednjim školama postoje, te da se među njima najviše izdvajaju: favoriziranje ili diskriminacija učenika; pritisci na nastavnike za poboljšanje loših i/ili ispravljanje negativnih ocjena od strane roditelja, učenika i kolega nastavnika; prepisivanje i varanje na testovima od strane učenika; davanje administrativnih poslova učenicima kao i obavljanje privatnih poslova za nastavnike od strane učenika.