Fondacija Mozaik uz financijsku potporu zaklade "Light for the world" iz Austrije, Austrijske razvojne agencije i Medicor Foundation iz Lihtenštajna, pokreće dvogodišnji porojekat pod nazivom "All Inclusive", koji ima za cilj da doprinese uključivanju svih ljudi u razvoj zajednice stvaranjem okruženje u kojem se poštovati razlike i gdje se poštuju prava i specifične potrebame svakoga. Glavni cilj projekta je jačanje deset omladinskih organizacija koji žele postati pokretači Inkluzivnog razvoja njihovih zajednica. Ovaj dokument prezentira nalaz baseline studije.