Fondacija Mozaik uz financijsku potporu zaklade "Light for the world" iz Austrije, Austrijske razvojne agencije i Medicor Foundation iz Lihtenštajna, pokreće dvogodišnji porojekat pod nazivom‘’All Inclusive””, koji ima za cilj da doprinese uključivanju svih ljudi u razvoj zajednice stvaranjem okruženje u kojem se poštovati razlike i gdje se poštuju prava i specifične potrebame svakoga . Glavni cilj projekta je jačanje deset omladinskih organizacija koji žele postati pokretači Inkluzivnog razvoja njihovih zajednica. Ovaj dokument prezentirati nalaz basline studije. Povećanje uključenosti omladindkih organizacija s obzirom na All Inclusive projekta razlikuje se među organizacijama. Nekoliko ompladinskih organizacija  upravo zbog projekta postaju uključuemiji i i otvoreniji za rad s različitim skupinama. To se može vidjeti u promjenama pravila organizacije, kao i stavova i mišljenja svojih članova.