Rezultati terenskog istraživanja u 2015. pokazuju da se pravi postotak kućanstava koja posjeduju barem jednog psa ljubimca u gradu Sarajevu nalazi između 6,27% i 9.72%. Pravi postotak steriliziranih vlasničkih pasa u četiri općine u 2015. godini u Sarajevu je između 43.47% i 59.05%.