73% vlasnika udomljenih pasa je udomilo svog psa s ulice.