Rezultati istraživanja 2016. godine pokazuju da je pravi postotak kućanstava koja posjeduju barem jednog psa ljubimaca u gradu Sarajevu nalazi između 5,56% i 8,85%. Pravi postotak steriliziranih vlasničkih pasa u četiri općine u 2016. u Sarajevu se nalazi između 25.73% i 40.11%, što predstavlja značajan pad u odnosu na rezultate ankete rađene u 2015 (43.47% i 59.05%). Pravi postotak kućanstava koja posjeduju psa ljubimca u pet općina u ostatku Kantona Sarajevo je između 5,62% i 10,37%. Pravi postotak steriliziranih vlasničkih pasa u pet općina u ostatku Kantona Sarajevo nalazi se između 49.83% i 58.56%.