Istraživanje o potrebama za stalnim stručnim usavršavanjem i profesionalnim razvojem odgajatelja djece predškolskog uzrasta u Bosni i Hercegovini za potrebe Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH je provedeno koristeći kvalitativne (fokus grupe i intervjui) te kvantativne (upitnici) metode. proMENTE predstavnici su bili uključeni u provođenje kvalitativnog dijela istraživanja sa odgajateljima u osam predškolskih ustanova u BiH.