Izvještaj predstavlja glavne nalaze i rezultate istraživanja provedenog u okviru projekta „Inkluzivno obrazovanje“ kojeg realizira Unicef BIH uz tehničku podršku Udruženja „DUGA“. Osnovni cilj istraživanja bio je sticanje uvida u stanje u 14 osnovnih škola u 13 općina u BiH kroz procjenu inkluzivnih praksi koje podržavaju odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju. Istraživanje je provedeno u periodu oktobar-decembar 2016. godine i uključivalo je prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka iz različitih izvora. Ovo istraživanje provedeno je u 14 osnovnih škola u 12 gradova u Bosni i Hercegovini i uključivalo je prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka iz različitih izvora.  Kvantitativni podaci prikupljeni su kroz upitnike koje je ispunio 621 nastavnik i 6132 učenika iz navedenih škola. Kvalitativni podaci prikupljeni su kroz intervjue i fokus grupe sa direktorima škola, nastavnicima, roditeljima. Istraživanje je obuhvatalo i predstavnike nadležni institucija u Bosansko-podrinjskom kantonu, Kantonu 10, Tuzlanskom kantonu, Hercegovačko – neretvanskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu, Brčko Distriktu, Županiji posavskoj, Zeničko-dobojskom kantonu i Republici Srpskoj.