Online istraživanja je provedeno sa ciljem da se stekne uvid o stavovima građana BiH prema arapskim turistima i investitorima koji dolaze u BiH. 

Istraživanje je obavljeno na području cijele BiH na uzorku od 2000 ispitanika. Upitnik je distribuiran putem društvene mreže Facebook.