Obavljeno je online istraživanje na temu "Kako vidiš budućnost BiH kao države" za potrebe Udruženja za društvena dešavanja "SOS" Sarajevo. Istraživanje je imalo za cilj ispitati percepciju građana BiH o budućnosti BiH i o tome kakvu BiH građani žele u budućnosti". Istraživanje je obavljeno putem online upitnika na uzorku od preko 2000 ispitanika.