Projekt “Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjevero-zapadnog Balkana 2016-2018“ koji zajednički provode Save the Children i Pedagoški zavod Tuzla ima za cilj da osigura kvalitetne programe za rani rast i razvoj za svu djecu.

Kreiranje standardiziranog upitnika i priručnika za procjenu spremnosti djece za osnovnu školu predstavljala je jednu od projektnih aktivnosti kako bi se standardizirale procedure upisa djece u osnovnu školu i kako bi se na standardiziran način procijenilo da li je dijete razvilo i steklo sve one kognitivne, socijalne i emocionalne vještine koje su mu potrebne za polazak u školu, a također i ispitalo da li su određeni maturacijski faktori pravovremeno djelovali i potpomogli ovu spremnost.

proMENTE osoblje je bilo angažovano da osmisli, moderira i faciltira rad oformljene Radne grupe koju su činili stručnjaci i praktičari iz oblasti obrazovanja.

Specifični zadaci su se odnosili na: analizu postojećih i dostupnih sekundarnih podataka (zakoni, pravilnici, izvještaji, priručnici, instrumenti za procjenu spremnosti); priprema, organizacija i facilitacija 4 sastanka Radne grupe; priprema, pregled, revizija i sinteza radnog materijala i kreiranje instumenata i priručnika za pilot testiranje procjene spremnosti djece, roditelja i škole za polazak u školu, izvještavanje i prezentacija rezultata rada.