Osmišljavanje, moderiranje i facilitiranje procesa strateškog planiranja i razvijanje Strateškog plana Omladinskog Centra Kvart Prijedor za period 2016 – 2018 sa jasno definiranim vrijednostima, principima, vizijom, misijom, strateškim ciljevima, prioritetima i internim procedurama rada.