Usporedba je izvršena kako bi se utvrdile snage i slabosti tri različita pristupa razvoju inkluzije u zajednici, te kako bi se pružili nalazi i preporuke za najbolji pristup - sistem koji je kombinacija najboljih elemenata iz različitih pristupa za implementaciju aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje inkluzivnog društva.