proMENTE je zajedno sa IPSOS d.o.o. pružao konsultantske usluge vođenje svih aspekata sakupljanja, unosa, upravljanja i analize podataka nultog stanja domaćinstava za potrebe buduće, rigorozne evaluacije uticaja Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dodatni cilj je sakupljanje informacija o karakteristikama katastarskih ureda i zemljišnoknjižnih ureda nadležnih za katastarske općine obuhvaćene uzorkom ispitivanja domaćinstava. Ispitivanje nultog stanja provedeno je u prvoj godini projekta, prije početka aktivnosti na terenu u okviru projekta.