“Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju“ regionalni je projekt za jugoistočnu Europu, koji je imao za cilj da poboljša socijalno uključivanje i socijalnu koheziju u regiji promicanjem inkluzivnog obrazovanja i osposobljavanja.

Projekt je promovirao koncept inkluzivnog obrazovanja kao reformskog načela koje poštuje različitosti među svim učenicima, sa posebnim naglaskom na one koji su izloženi većem riziku od marginalizacije i isključenosti.

Projekat se sastojao od pet komponenti: Inkluzivne pilot škole; Podizanje svijesti; Podrška kreatorima politika; Podrška nastavnicima i Partnerstvo.

Kako bi se povećalo razumijevanje prednosti inkluzivnog obrazovanja, glavne projektne aktivnosti bile su usmjerene na 49 pilot škola u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji (7 škola u svakoj od zemalja; 3 osnovne škole, 2 gimnazije i 2 srednje stručne škole).

proMENTE tim je bio uključen realizaciju Komponente I "Podrška pilot školama za provedbu inkluzivnih obrazovnih politika i praksi" u BiH što je uključivalo provođenje fokus grupnog istraživanja u svakoj od sedam projektnih škola i zajednica u BiH, pružanje kontinuirane podrške pilot školama u procesu razvijanja projektnih prijedloga, realizaciji, upravljanju projektnim ciklusom i osiguranju kvalitete, izvještavanje, provođenje interne evaluacije i prikupljanje primjera dobrih praksi.