Ukupni broj izbrojanih broj pasa lutalica u 2012. je bio 621, a ukupni broj izbrojan u 2013. koristeći istu metodu je bio 761. Međutim, razlika nije statistički značajna.