64.5% građana Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva čulo je za kampanju besplatne sterilizacije/kastriranja vlasničkih pasa i pasa lutalica koje provodi Dogs Trust u BiH. Građani Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva smatraju da su skloništa (41%) i sterilizacija/kastracija (22%) najbolja rješenja problema pasa lutalica u BiH. Više od polovine građana Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva vjeruju da je vlada odgovorna za problem pasa lutalica zbog neuspjega implementacije Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Na pitanje da li bi radije udomili psa ili kupili psa od uzgajivača, 68% ispitanika odgovara da nije razmatralo nabavljanje psa, 18% bi ga nabavilo od uzgajivača i samo 12% udomilo sa ulice ili iz skloništa. Ispitanici su uglavnom davali negativan odgovor (59%) na pitanje "Da li biste razmatrali volontiranje u projektu dobrobiti životinja?". 36% je izrazilo spremnost da volontira u takvim projektima, dok 5% navodi da nisu sigurni da li bi volontirali.