Dogs Trust je angažovao proMENTE socijalna istraživanja da napravi procjenu broja domaćinstava koja posjeduju psa kao kućnog ljubimca u četiri općine u Sarajevu - Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad. Višefazno klaster uzorkovanje korišteno je za odabir domaćinstava. U prvom koraku, odabrano je 20 od 75 lokalnih zajednica u Sarajevu. Drugi korak uključivao je kreiranje uzorka od 100 domaćinstava iz svake lokalne zajednice. Terenski rad odvijao se od 21.05.2013. do 30.05.2013. i od 05.06.2013. do 07.06.2013. Postotak domaćinstava koja posjeduju pse u četiri općine u Sarajevu uključene u ovaj izvještaj je 10.75% (12992 domaćinstva) sa pogreškom mjerenje od 3%. To znači da se sa 95% sigurnosti može tvrditi da je postotak domaćinstava koja posjeduju psa u Sarajevu između 7,75% (9366 domaćinstava) i 13,75% (16617 domaćinstava). Od ukupnog broja pasa, 62% su mužjaci i 38% ženke, a dob pasa je pretežno između 3 i 5 godina. Nešto više od 30% ispitanih domaćinstava odgovorilo je da su svog ljubimca dobili na poklon od prijatelja. Zanimljivo je da gotovo 20% domaćinstava koja posjeduju pse udomilo svog ljubimca sa ulice ili iz skloništa za pse. U vrijeme istraživanja, 17% pasa u uzorku je sterilisano/kastrirano.