Kreiranje baze podataka, unos 600 upitnika i osnovna statistička analizu podataka za dva upitnika: 

1. Upitnik o izdavanjima organa vlasti za organizacije civilnog društva u 2011. godini

2. Upitnik o financiranju OCD u BiH u 2011. godini.