Suočavanje sa preprekama pomirenju: Osnaživanje djece kako bi planirali i izgradili svoju mirnu budućnost u trogodišnjem projektu čiji je cilj promjena u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, a koja reflektuje jednako i pravično društvo, društvo koje promovira mir i pomirenje i potiče djecu da sanjaju, zamišljaju i izgrade svoju budućnost. Projekt implementiraju dvije partnerske organizacije, Centar za obrazovne inicijative Step by Step i proMENTE, sufinansirano od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. 

Generalni cilj istraživanja je utjecati na promjene u obrazovnom sistemu koje će reflektirati viziju jednakog, pravičnog društva; društva koje promovira mir, pomirenje i ohrabruje djecu da sanjaju, zamišljaju i izgrade svoju budućnost.

Projekat ima tri specifična cilja: izgradnju pomirenja i partnerstva među učenicima različitih etničkih grupa širom BiH pružanjem prilika za razmjenu ideja, susrete i kooperativni rad na projektu; povećanje kapaciteta nastavnika, školskog menadžmenta i aktera u politici u implementaciji kritične pedagogije, inkluzivnosti i interkulturalnog obrazovanja i razvoj kapaciteta i resursa za sistematske promjene u programima i pedagoškim pristupima koje potiču kompetencije učenika i pripremaju ih za uspješno sudjelovanje u demokratskom svijetu.