Nastava historije/istorije/povijesti u BiH je u zadnjih desetak godina bila podložna raznim promjenama, koje je Georg-Eckert Institut za međunarodno istraživanje udžbenika pratio. U svakom nastavnom procesu, pa tako i u nastavnom procesu iz predmeta historija/istorija/povijest postoje tri ključna faktora: nastavnik, učenik i nastavni sadržaji. 

U provedbi ovog istraživanja definisana su dva glavna istraživačka pitanja:

1. Pitanje u vezi provedbe inovacija u nastavi historije/istorije/povijesti (koje uključuje: Izgled časova historije; Multiperspektivnost; Poteškoće/izazovi nastave historije; Udžbenici)

2. Pitanje obrade nastavne jedinice/nastavnih jedinica na nastavi historije koje se odnose na period BiH između 1992. i 1995. godine 

U istraživačkom procesu koristili smo kvalitativni participatorni pristup za triangulaciju podataka iz nekoliko izvora što je omogućilo da procijenimo kako nastavnici iz različitih dijelova BiH prakticiraju prvođenje nastave historije/istorije/povijeti. Također, osim nastavnika u istraživanju učestvovao je jedan prosvjetni savjetnik iz RS-a,  direktor Pedagoškog zavoda u Tuzli, te sekretar udruženja nastavnika historije BiH. 

Pored nastavnika, ovim istraživanjem, željeli smo ispitati kako razne promjene u nastavi i udžbenicima historije/istorije/povijesti percipiraju učenici. Stoga je i CILJ istraživanja sa učenicima bio  ispitati kakvo mišljenje i stav imaju učenici u BiH o nastavi historije/istorije/povijesti, novim metodama i načinima rada, kao i novim temama koje se predaju u okviru ovog predmeta.

Kako bismo to uradili ispitali smo mišljenje učenika o tome: koliko im je zanimljiv predmet historije/istorije/povijesti; kako učenici percipiraju metodičke vještine svog nastavnika historije/istorije/povijesti, kako učenici vide trenutnu praksu poučavanja predmeta historija/istorija/povijest, šta bi voljeli da imaju više zastupljeno na časovima historije/istorije/povijesti, kako učenici percipiraju kvalitet udžbenika koje koriste u nastavi historije/istorije/povijesti i koliko i na koji način su upoznati sa temom zadnjeg rata u BiH (period 1992-1995).