Adaptacija i primjena Diferencijalnih testova sposobnosti – DAT (Test numeričkog rasuđivanja, Test apstraktnog rasuđivanja, Test prostornih odnosa i Test perceptivne brzine i tačnosti) i generiranje rezultata kandidata i kandidatkinja u okviru procesa selekcije za prijem u profesionalnu vojnu službu, čin oficira, koji Oružane snage BiH organizuju jednom godišnje.