Istraživanje o zastupljenosti mjera i principa inkluzivnog obrazovanja u odgojno-obrazovnim praksama i politikama srednjoškolskog obrazovanja u BiH proveo je istraživački tim proMENTE socijalna istraživanja u saradnji sa Udruženjem „DUGA“  sa ciljem utvrđivanja nivoa inkorporiranosti principa inkluzivnog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovne politike i prakse srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje je bilo usmjereno na pregled i analizu: 

- zakonske regulative, podzakonskih dokumenata, pedagoških standarda, akcionih planova i drugih relevantnih zakonskih dokumenata koji regulišu obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u srednjim školama, te njihovu usklađenost sa međunarodnim i domaćim zakonodavstvom;

- proceduru upisa djece sa posebnim obrazovnim potrebama u srednje škole i utvrđivanje postojeće veze između osnovne i srednje škole;

- usklađenosti nastavnih planova i programa srednjih škola sa potrebama i potencijalima djece;

- prilagođenosti didaktičko-metodičkih sredstava potrebama i interesovanjima djece sa posebnim obrazovnim potrebama;

- programa obuke za nastavno osoblje iz oblasti obrazovne inkluzije;

- sistema podrške i postojanje školskih timova za inkluziju koji pružaju podršku u opservaciji, izradi i realizaciji prilagođenih-edukativnih programa;

- stepen inkluzivnosti škole;

- saradnja škole sa zajednicom.

Da bi se odgovorilo na definirane istraživačke zadatke, bilo je neophodno koristiti različite istraživačke metode, tehnike i instrumente tako da je istraživanje uključivalo prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje intervjua i fokus grupa te primjenu upitnika.