Početna procjena stanja realizirana je u sklopu projekta "Inkluzivni centri u zajednicama". Procjena je provedena u pet odabranih projektnih zajednica (Bugojno, Gacko, Nevesinje, Pale i Novi Travnik) u kojima postoje centri za djecu sa posebnim potrebama. Proces evaluacije je uključivao desk istraživanje, primjenu metode Outcome Mapping, provođenje intervjua, fokus grupa i primjenu upitnika za učesnike u projektu. Cilj početne procjene bio je ocijeniti kapacitete centara i njihovu otvorenost za sve članove lokalne zajednice.