Ovaj dokument prezentira nalaze istraživanja koje je rađeno sa mladim ženama učesnicama projekta 'KOSNICA' - Osnaživanje žena mladih lidera u omladinskim organizacijama. Projekat 'KOSNICA' dizajniran je tako da radi na povećanju emancipacije i samopouzdanja djevojaka, njihove svjesnosti o značaju njihovog aktivnog učešća u demokratskom društvu kao javnih ličnosti i kreiranju partnerstava sa lokalnim asocijacijama i vlastima, kao i da poveća učešće žena u bh. društvu. 'KOSNICA' se sastoji od bazičnog treninga za djevojke u 12 izabranih općina, malih projekata kao i naprednog treninga za najaktivnije mlade lidere. Učesnici projekta su 180 mladih žena od 15 do 30 godina iz 12 izabranih općina. Ovo istraživanje, provedeno od septembra do decembra 2010, dio je istraživanja usmjerenog na mjerenje utjecaja treninga za žene lidere za mlade. Istraživanje je uključivalo procjenu početnog stanja (baseline study) koje je mjerilo ključna područja koje trening želi unaprijediti i procjenu završnog stanja.