U decembru 2011. godine, Kvinna till Kvinna Fondacija je organizovala sastanak za partnerske organizacije s ciljem jačanja svih aktivista/kinja koje osiguravaju održivost pokreta žena u BiH. Tokom sastanka, proMENTE je proveo team building aktivnosti za 25 učesnica kako bi se unaprijedila povezanost i povjerenje među njima, a koje je od značaja za postizanje zajedničkih ciljeva. Glavni ishodi team building aktivnosti su bili efektivniji timski rad i povećano povjerenje.