Asocijacija za razvoj LEDA je implementirala program pod nazivom „Roma Integration Project“ sa ciljem unaprjeđenja socio-ekonomskog statusa i socijalnog uključivanja Roma.

Sveukupan cilj projekta je jačanje četiri interesne grupe (Roma, lokalnih Udruženja, zajednice, općine) kako bi osnažili svoje kapacitete radeći zajedno u rješavanju zajedničkih problema te tako radili na stvaranju međusobnog povjerenja.

U procesu evaluacije korištena je metoda Outcome Mapping (OM) ili Mapiranje ishoda. 

Napredak se ocjenjuje prema listi “progres indikatora” koji su definisani zajedno sa partnerima projekta prilikom prvobitne Analize potreba. Podaci su prikupljeni provođenjem polustrukturiranih intervjua i fokus grupa sa ključnim stakeholderima, projekt koordinatorima i krajnjim korisnicima projekta.