Trenutni pregled obrazovnog sektora u području strukovnog obrazovanja i  sektora obrazovanja i osposobljavanja odraslih u BiH s naglaskom na zakonske propise i rješenja u ta dva područja uz uvažavanje svih zakonskih ograničenja. Zadaci:

- Izvršiti procjenu među zainteresiranim stranama na najmanje dva mjesta u BiH (resorna ministarstva, Agencije za strukovno obrazovanje odjela za obrazovanje, strukovne škole, agencije za zapošljavanje, domovima za stare osobe, itd) oko potrebe pokretanja škole za socijalna zanimanja;

- Dati preporuke na temelju nalaza procjene u skladu sa zakonskim normama za pripremne faze projekta prilagođenu dobi korisnika, prethodnom obrazovanju i potrebama tržišta rada;

- Prezentacija svih rezultata istraživanja.