Tokom pružanja tehničke podrške, proMENTE je blisko sarađivao sa pet institucija ombudsmana (Pokrajinski ombudsman za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ombudsman za djecu Republike Srpske, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda iz Crne Gore i ombudsman Srbije). proMENTE je o svom radu izvještavao tim Save the Children Norway SEE. U prvom dijelu saradnje sa Save the Children Norway SEE, (decembar, 2010 - maj 2011), konsultantska agencija proMENTE je bila odgovorna za sljedeće zadatke: predlog metodologije istraživanja; finaliziranje kompletne metodologije nakon sastanka sa institucijama ombudsmana; pružanje tehničke podrške institucijama ombudsmana prilikom prikupljanja i analize podataka; pružanje tehničke podrške institucijama ombudsmana u definisanju preporuka za posebne zemlje te regionalnih preporuka.