"Poboljšanje sudjelovanja i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovanju" je regionalni projekat implementiran od strane "Kosova Education Center" u saradnji sa regionalnim partnerima.

Projekat, finansiran od strane Evropske komisije i Instituta otvoreno društvo, bavi se poboljšanjem učešća i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovnim sistemima u zemljama Zapadnog Balkana putem promoviranja primjera dobre prakse i podrške lokalnim inicijativama.

proMENTE je partner za BiH, odgovoran za provođenje istraživanja - prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje fokus grupa, primjenu upitnika te za koordinaciju i pružanje podrške inicijativama koje pokreću lokalne škole.