Kvantitativno i kvalitativno istraživanje obavljeno kako bi se procijenio kurs "Jednogodišnjeg treninga mladog lidera", program koji omogućava mladim ljudima da postanu aktivisti za omladinska pitanja u svojim zajednicama.