Dizajn i implementacija projektne evaluacije u Srebrenici i Bratuncu, sa fokusom na izgradnju mira i rezultatima dobrog upravljanja, korištenjem elemenata Mapiranja ishoda i proMENTE-ove “Analize motivacije interesnih grupa”.