Ovaj dokument predstavlja rezultate kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja obavljenog kako bi se ocijenio kurs “Jednogodišnji trening omladinskog lidera”, program koji omogućava mladima da  postanu aktivisti u zagovaranju omladinskih pitanja u svojoj zajednici: “omladinski lideri”, a u isto vrijeme steknu vještine i znanja kako bi pomogli u kreiranju lokalnih omladinskih politika.