SUSTAIN projekat proveden je sa ciljem da se nastavi i unaprijedi rad Ureda državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije i njihovih lokalnih partnerskih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima i institucijama za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. 

Ciljevi projekta odnosili su se na:

1: Održivi mehanizmi osiguravaju prevenciju trgovine ljudima kroz edukaciju  

2: Kvaliteta usluga za pomoć žrtvama je poboljšana

3: Monitoring i evaluacija

proMENTE je, zajedno sa Uredom državnog koordinatora, bio uključen u proces razvijanja sistema za monitoring  aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima koje se provode na regionalnoj i državnoj razini. Glavni zadaci su uključivali  definiranje kriterija i indikatora, metoda prikupljanja podataka i protokola za praćenje koji će služiti kao alat za prikupljanje podataka za monitoring timove.