Osnovna podrška/evaluacijski plan za Projekt Balkans Justice - Priprema anketnih upitnika - Davanje podrške unošenju podataka i analize otvorenih pitanja - Izvještaj

Ovaj pregled ima za cilj istražiti da li dugoročni omladinski volonterski servis u Evropi ima značajan utjecaj na volontere, korisnike, organizacije i društvo u cjelini, i ako da, kakvu vrstu utjecaja.