Obavljanje retrospektivne evaluacije međunarodnih aktivnosti ICMP-a.