Istraživačica

Magistrica psihologije, članica je proMENTE-a od 2018. godine gdje radi kao mlađa istraživačica, trenerica i evaluatorica. Podrška je istraživačkim i evaluacijskim procesima u proMENTE socijalna istraživanja. Lamija provodi desk istraživanja, razvija evaluacijske planove i doprinosi razvoju istraživačkih instrumenata. Posebno područje interesa su joj socijalna psihologija i analiza podataka. Ima koordinatorsku ulogu u istraživačkim projektima socijalne inkluzije, korupcije i akademije za mlade lidere. Podrška je senior istraživačima u razvoju planova evaluacije projekata, instrumentarija i materijala. Iskusna u kvantitativnoj analizi podataka u SPSS-u i interpretaciji istih, kao i u kvalitativnoj analizi. Pored istraživačkih aktivnosti, asistirala je na programima podrške za nastavnike u osnovnim školama u BiH u dizajniranju sesija i njihove implementacije, kao i u koordinaciji svih programskih aktivnosti.