Istraživač

Zlatan Jovanović, magistar psihologije i bachelor politologije, član je proMENTE tima od 2016. godine gdje radi kao mlađi istraživač. U proMENTE-u radi na svim fazama istraživačkog i evaluacijskog procesa. Njegova područja interesovanja su politička psihologija i interdisciplinarna istraživanja sa kombiniranom metodologijom. Tijekom posljednjih 10 godina bio je uključen u nekoliko organizacija na različitim nivoima, a pored formalnog obrazovanja pohađao je brojne seminare, ljetne škole i treninge vezane za rad sa marginaliziranim skupinama. Uspješno integrira sva svoja raznolika iskustva kako bi pridonio zahtjevnom i dinamičnom radnom okruženju u proMENTE-u.