Lamija Dedić diplomirana pravnica, u proMENTE  socijalna istrazivanja uposlena od  2004, u odjelu finansija i administracije obavljajući posao evidentiranja i raspodjele sredstava putem budžeta svakog pojedinačnog projekta. Odgovorna za sve finansijske tokove u organizaciji i računovodstvene izvještaje. Veoma vješta u radu u  posebnim programima za računovodstvo i  praćenje računovodstvenih, finansijskih, poreskih i drugih propisa, procedura i standarda u nevladinim organizacijama.

Ima veoma dobre komunikacijske vještine u komunikaciji sa bankama, poreskim upravama i drugim državnim institucijama. Lamija obavlja i administrativne poslove za potrebe Organizacije.