Viši istraživač

Sidik Lepić, diplomirani pedagog, član proMENTE-a od 2008. godine gdje radi kao istraživač, evaluator i web developer. U fokusu njegovih radnih aktivnosti je obrazovna inkluzija, obrazovne tehnologije, profesionalna orijentacija i razvoj vještina za upravljanjem karijerom. Posebno područje interesa su mu tehnologije i njihova primjena u istraživačkom radu i obrazovanju. Smatra da je posao kojega radi kao uspinjanje na planinu: svaki novi korak ka vrhu otkriva novi pogled na svijet koji ga okružuje.