sidik

Generalna direktorica proMENTE, socijalna istraživanja

Mr.sci. Ivona Čelebičić, magistra humanističkih znanosti, direktorica proMENTE, socijalna istraživanja, viša istraživačica, evaluatorica i trenerica. Član proMENTE  tima od 2004. godine. Vodila preko 50 treninga, te istraživačkih i evaluatorskih projekata. Izravno je uključena u program koordinacije; projektiranje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, razvoj istraživačkih instrumenata, implementator je istraživanja na terenu, te supervizor provođenja terenskog istraživanja i koordinator osoblja u proMENTE-u. Kao glavni istraživač na terenu u proMENTE-u, ima značajno iskustvo u provođenju evaluacija upotrebom različitih metoda. Osobito je vješta sa metodom Mapiranja ishoda i Najznačajnije promjene. Vodila je rad na terenu za široki spektar projekata, od tri mjeseca na terenu obavljajući intervjue sa djecom sa ulice i žrtvama trgovine ljudima, do razvoja zajednice i prekogranične suradnje.

 

sidik

Lamija Dedić diplomirana pravnica, u proMENTE  socijalna istrazivanja uposlena od  2004, u odjelu finansija i administracije obavljajući posao evidentiranja i raspodjele sredstava putem budžeta svakog pojedinačnog projekta. Odgovorna za sve finansijske tokove u organizaciji i računovodstvene izvještaje. Veoma vješta u radu u  posebnim programima za računovodstvo i  praćenje računovodstvenih, finansijskih, poreskih i drugih propisa, procedura i standarda u nevladinim organizacijama.

Ima veoma dobre komunikacijske vještine u komunikaciji sa bankama, poreskim upravama i drugim državnim institucijama. Lamija obavlja i administrativne poslove za potrebe Organizacije.

sidik

Viši istraživač

Sidik Lepić, diplomirani pedagog, član proMENTE-a od 2008. godine gdje radi kao istraživač, evaluator i web developer. U fokusu njegovih radnih aktivnosti je obrazovna inkluzija, obrazovne tehnologije, profesionalna orijentacija i razvoj vještina za upravljanjem karijerom. Posebno područje interesa su mu tehnologije i njihova primjena u istraživačkom radu i obrazovanju. Smatra da je posao kojega radi kao uspinjanje na planinu: svaki novi korak ka vrhu otkriva novi pogled na svijet koji ga okružuje.

 

sidik

Istraživačica

Andrea Soldo, diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i magistrirala na University of Glasgow na programu Education, Public Policy and Equity. Od 2008. godine članica je istraživačkog tima proMENTE gdje radi kao istraživačica, evaluatorica i trenerica. Njeni istraživački interesi uključuju teme kao što su metodologija istraživanja, obrazovne reforme i kvalitet formalnog obrazovanja s posebnim naglaskom na pristup jednakim obrazovnim mogućnostima ranjivih i marginaliziranih grupa stanovništva. Učesnica je i koordinatorica nekolicine domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata te dobitnica Chevening stipendije koju dodjeljuje Vlada Velike Britanije.

sidik

Istraživačica

Maja Alihodžić, magistrica psihologije, u proMENTE socijalna istraživanja radi od 2014. godine kao mlađa istraživačica, evaluatorica i trenerica. Majine ključne kvalifikacije odnose se na kreiranje različitih instrumenata za provedbu socijalnih istraživanja, primjenu kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja, evaluacije projekata, te pripremu i provedbu treninga i edukacija za različite ciljne skupine. Zadaci koje obavlja uključuju i kreiranje planova istraživanja, koordinaciju i monitoring projektnih aktivnosti, te pisanje izvještaja, a odnose se na područje obrazovanja, socijalnu inkluziju i zaštitu ranjivih grupa. 

 

sidik

Istraživačica

Magistrica psihologije, članica je proMENTE-a od 2018. godine gdje radi kao mlađa istraživačica, trenerica i evaluatorica. Podrška je istraživačkim i evaluacijskim procesima u proMENTE socijalna istraživanja. Lamija provodi desk istraživanja, razvija evaluacijske planove i doprinosi razvoju istraživačkih instrumenata. Posebno područje interesa su joj socijalna psihologija i analiza podataka. Ima koordinatorsku ulogu u istraživačkim projektima socijalne inkluzije, korupcije i akademije za mlade lidere. Podrška je senior istraživačima u razvoju planova evaluacije projekata, instrumentarija i materijala. Iskusna u kvantitativnoj analizi podataka u SPSS-u i interpretaciji istih, kao i u kvalitativnoj analizi. Pored istraživačkih aktivnosti, asistirala je na programima podrške za nastavnike u osnovnim školama u BiH u dizajniranju sesija i njihove implementacije, kao i u koordinaciji svih programskih aktivnosti.