Često su klijenti posebno zainteresirani za manjinske dijelove željene populacije, naprimjer za romska domaćinstva ili gradonačelnice. U ovom slučaju, ovakve podskupine mogu biti preuzorkovane, odnosno njihov proporcionalni udio u uzorku je veći nego u populaciji. Pri pravljenu statističkih usporedbi, primjenjuju se specijalne tehnike kako bi se ispravilo preuzorkovanje. 

Često klijenti imaju grubu ideju o tome šta žele saznati u svom istraživanju ili evaluaciji projekta ali trebaju pomoć da razviju preciznija istraživačka pitanja koja su jasna, korisna i na koja je moguće dobiti odgovor korištenjem odabranih metoda. Ona obično nisu ista kao stvarna pitanja koja se ispitanicima postavljaju na terenu – općenitija su, na višem nivou i relevantnija za klijentove generalne ciljeve i interese. U ovim slučajevima, zajedno sa klijentima, iščitavamo relevantnu projektnu dokumentaciju i znanstvenu literaturu i donosimo konačan dogovor o jednom do četiri ključna istraživačka pitanja koja pomažu da se fokusiramo na istraživanje i evaluaciju projekta. Ova ključna pitanja potom određuju način na koji su rezultati strukturirani i prezentirani u našem izvještaju, priopćenjima za javnost itd. 

Ponekad klijenti traže da provedemo statističke analize, naprimjer upitnika, ali ono što zaista trebaju kada je analiza gotova je „neko ko će im reći šta to zapravo znači“. Ovo se obično dešava kada je upitnik razvijen bez jasnog seta visokoistraživačkih pitanja. U ovim slučajevima, zajedno sa klijentima, nastojimo utvrditi šta je to što ih zaista zanima i kako možemo odgovoriti na njihova pitanja i interese sa dostupnim podacima. Ovaj dio izvještaja je obično uzbudljiviji nego više mehaničke statističke analize, koje se bave upitnikom pitanje po pitanje ili dio po dio. 

Iz većina istraživanja i evaluacija koje provodimo za klijente proizilaze neki vrlo interesantni rezultati koji bi interesovali javnost – ali najčešće ih niko ne prenese! Kada je izvještaj završen ili blizu završetka, klijentima možemo ponuditi dodatni produkt: priopćenje za javnost koje sadrži najvažnije pronalaske i preporuke u formatu bliskom medijskim agencijama sa porukama koje su zanimljive javnosti. Često klijenti, čak i ukoliko ne pošalju priopćenje za javnost, smatraju da je ovaj dokument od pola do jedne stranice koristan za objašnjenje projekta i glavnih rezultata drugim partnerima i stakeholder-ima.