proMENTE koristi širok spektar on-site i off-site instrumenata za web analitiku, kao što su Google Web Analytics, KISSmetrics, Facebook Insight, Twitalyzer za prikupljanje sveobuhvatnih i korisnih podataka.

Web analitika je mjerenje, prikupljanje, analiza i izvještavanje o podacima koji su prikupljeni na internetu s ciljem boljeg razumijevanja i optimiziranja korištenja web-a. Korištenjem web analitike možemo analizirati podatke kao što su: iz kojeg mjesta su korisnici (posjetioci), šta rade na web stranici, kada i na kojem mjestu napuštaju web stranicu, koliko se dugo zadržavaju na web stranici, koliko često se vraćaju na web stranicu itd. Kombiniranje metoda web analitike sa kvalititivnim metodama unaprijeđuje se interpretacija web statistika, fokus na (kvalitativno) istraživanje korisnika i validnost prikupljenih podataka. Tokom procjene kampanja, we analitika pomaže u mjerenju ili u boljem razumijevanju efektivnosti koncepta kampanje, identifikaciji ciljne publike i njihovog ponašanja na web-u kao i provjere povratnih informacija od korisnika.