Odabir upitnika za prikupljanje podataka omogućava kvantitativnu analizu podataka iz web upitnika, što ima slijedeće prednosti:

  • osigurava objektivnije podatke za početno stanje u slučajevima kada se želi spitati napredak u budućnosti
  • mogu se istači razlike na osnovu pozadinskih varijabli (na primjer, razlike između muškaraca i žena, između različitih interesnih grupa itd.)
  • objektivna metodologija može dodatno doprinijeti sa izdvojenim mišljenjima na način da o njima može biti raspravljano u fokus grupama.

Posebna stručnost proMENTE-a se ogleda u korištenju dvojezičnog automatskog sistema r3d, za automatsku produkciju temeljite statističke analize prikupljenih podataka sa privlačnim grafikonima i kompletnim objašnjenjima. Posebna snaga proMENTE je naš dual-jezični automatizirani sistem r3d za automatsku analizu podataka upitnika sa atraktivnim grafovima i potpunim objašnjenjima statističkih analiza.