Ukoliko su podaci potrebni za istraživanje rašireni po regionu – na primjer, ukoliko se radi u nekoliko opština, škola, kantona itd, naš softver ih za vas stavlja na mapu kako bi ponovo ispričali priču sa geografskog stanovišta.